Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Podzimní tábor 25 - 29.10.2014

12.09.2014 16:25

informace naleznete zde:www.dakotaci.cz/download/2014/Podzimak%202014.pdf

POKUD by jste měly zájem předběžnou přihlášku v elektronické formě naleznete zde:docs.google.com/forms/d/16eobvQAHCfml-bzGVQ2EwRm5zu_F8xx1RldE5MAjoKg/viewform