Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

5. září - PRVNÍ SCHŮZKA TARANTANKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

12.03.2013 23:15

Schůzky se bodou konat opět ve ČTVRTEK od 16 do 18 hodin

Souběžně bude otevřen oddíl pro děti, které chodí do předškolní třídy MŠ a 1. třídy ZŠ