Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

S.K. a K.S. Dakota

S.K. a K.S. Dakota vznikla v roce 2001. Jako občanské sdružení se věnuje pravidelné celoroční zájmové činnosti v oblasti volného času dětí a mládeže.  Kromě pravidelných schůzek kmenů a klubů pořádá jarní, letní a podzimní tábory, Dny dětí, a další zajímavé akce pro děti nejen z oddílu, ale i pro děti, které do oddílu pravidelně nechodí (což je pro ně samozřejmě velká škoda).

 

Více informací se dozvíte na:www.dakotaci.cz/