Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Polský klíč

VELKÝ POLSKÝ KLÍČ

Poloha tečky určuje, které písmeno ze tří platí:

Tabulka

Příklad:


        A                 H                   O                  J
Šifra

MALÝ POLSKÝ KLÍČ

Tabulka
Příklad:

      M      O      U      D        R      O      S       T
Šifra