Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

DALŠÍ KROUŽKY ČI KLUBY DAKOTY

03.11.2012 19:00

KLUB DESKOVÝCH HER

každou středu klubovna Na Mýtě

16:30 - 18:30

pro děti i dospěláky

KROUŽEK HRY NA KYTARU

každé úterý klubovna na Dubině (ulice Gavlase, z druhé strany Alberta)

17 - 18:30 hod

kytara vlastní

i začátečníci!

bez poplatku, zdarma!