Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

SCHŮZKY SE VRACEJÍ DO STARÝCH KOLEJÍ

29.11.2012 14:19

Schůzky Tarantanky opět v naší klubovně Na Mýtě,

Čtvrtek 16 - 18 hodin