Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

ŠIFRA 2.

09.01.2017 22:26

vítej v druhém kole tentokrát to bude otázka.

ljheijljheialjheikljheioljheihljheieljheisljheilljheioljheiuljheivljheieljheiďljheicljheieljheilljheiýljheidljheialjheitljheiuljheimljheizljheialjheilljheioljheižljheieljheinljheiíljheiDljheialjheikljheioljheitljheiyljhei

 

 

NÁPOVĚDA: každé X té pismeno

 

Odpověď napiš zde : uloz.to/!z0GqKkIa6W0A/indicie-2-txt