Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

UZLAŘSKÁ REGATA 19.1.2013

13.11.2012 19:35

ZRUŠENO

V sobotu 19. ledna 2013
Sraz v 8 hodin u klubovny Na Mýtě
Předpokládané ukončení do 15 hodin, návrat ke klubovně cca v 16 hod
Cena 50,- (startovné 30 Kč za závodníka a doprava)
S sebou: obuv na přezutí, hrnek na čaj, svačinu a hbité prsty!

 

Co se bude vázat? Šest základních uzlů: lodní smyčka kolem kůlu, ambulanční, škotový, rybářský, zkracovačka - ovčí nožka a dračí smyčka kolem pasu.
Čím se bude vázat? Čtyřmi vázačkami o průměru 5 mm a větším, délky 1,5 až 2 metry, které jsou položeny za sebou v podélném směru.

Kdo soutěží? Chlapci, děvčata a jejich vedoucí v těchto kategoriích:
Plavčíci ročník 2002 a mladší
Lodníci ročníky 1999 až 2001
Kadeti ročníky 1995 až 1998
Mořští vlci ročník 1994 a starší
Veteráni ročník 1978 a starší
Mamina a mimina – rodič a dítě ročník 2007 a mladší

 

Jak se bude vázat? Nejprve lodní smyčka kolem kůlu. Dále v libovolném pořadí třemi spojkami svázat čtyři vázačky. Uprostřed některé z prvních tří uvázat zkracovačku. Poslední se váže dračí smyčka kolem pasu. Jednotlivé uzly nesmí být navzájem propleteny a nesmí mít zámek. Rybářská spojka musí být utažena tak, aby se oba uzly dotýkaly. Dračí smyčka nesmí být pohyblivá. Všechny uzly musí být utaženy tak, aby nedošlo k jejich samovolnému rozvázání. Samovolné rozvázání nebo nesprávně uvázaný uzel znamená diskvalifikaci v rozběhu.

Způsob a systém soutěže: Všichni závodníci absolvují dvě kola, každé kolo bude mít samostatné rozlosování. Do výsledného hodnocení bude vybrán lepší z obou časů. Osm nejlepších závodníků v každé kategorii se utká v samostatném rozběhu (finále) o vítěze kategorie. Vítězové všech kategorií se utkají v závěrečném superfinále o titul absolutního vítěze soutěže pro rok 2013. Rovněž bude odměněn závodník, který dosáhne nejlepšího času v průběhu celé soutěže.
Uzly se vážou na čas. Čas je měřen elektronicky. Startuje se ze startovní čáry, umístěné 6,4 metru od uzlovaček, na pokyn startéra. Každý soutěžící má svého rozhodčího, který kontroluje správnost uvázaných uzlů. Čas zastavuje soutěžící přepnutím vypínače do polohy STOP. Pak zvedne obě paže najednou nad hlavu. Po zastavení času se již soutěžící nesmí dotknout žádného uzlu. Pokusy opravit nebo upravit kterýkoliv uzel po zastavení času se budou hodnotit diskvalifikací soutěžícího v rozběhu. Vzdálenost vypínače od kůlu je 4,5 metru.
Časový limit je 2 minuty pro plavčíky, 1,5 minuty pro lodníky a veterány a 1 minuta pro kadety a mořské vlky. U kategorii Veteráni a mamina a mimina není stanoven časový limit. Rozhodčí zkontroluje správnost uvázaných uzlů. Poté soutěžící uzly na pokyn rozhodčího rozváže a připraví vázačky do základního postavení. Základní postavení vázaček je levé nebo pravé – první vázačka je od kůlu vlevo nebo vpravo a soutěžící si může sám zvolit.
Případný protest proti výroku rozhodčího podává vedoucí oddílu vrchnímu rozhodčímu nebo řediteli soutěže do 5 minut po ukončení rozběhu.