Přihlášení na akci Tarantanky

Toto přihlášení neplatí pro akce se závaznými přihláškami! Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Bambiriáda květen 2012

Bambiriáda květen 2012

Bambiriáda je prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

Jednotlivá sdružení mají své stánky, ve kterých si návštěvníci mají možnost zasoutěžit a následně vyhrát nejednu zajímavou cenu. Kmeny SK a KS Dakoty společně chystají soutěže jako například skok za roh, hod víčkem a jiné. Návštěvníků prezentujeme svou celoroční i táborovou činost prostřednictvím fotek a mají možnost nahlédnout také do našeho tee-pee.

Také je potřeba zmínit, že naše dospělé osazenstvo Dakoty na Bambiriádě vaří v polní kuchyni nejen nám, ale všem pořadatelům.

Fotografie můžete shlédnou na plus.google.com/photos/101092196738838094777/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/101092196738838094777/albums/5749007403916807137